Visie

vitaal onderwijs

  • is leren in samenhang
  • vindt vooral plaats van mens tot mens: de leraar doet ertoe!
  • ziet leerstof vooral als middel, niet als doel
  • inspireert en enthousiasmeert
  • spreekt hoofd, hart en handen aan
  • sluit aan bij de belevingswereld van de leerling

 Bij vitaal onderwijs horen vitale leerkrachten! Leerkrachten die met enthousiasme voor de klas staan. Die het eens over een andere boeg durven te gooien. Die kunnen aansluiten bij hun leerlingen. Die vanuit structuur kunnen werken, maar ook hun eigen kleur durven meegeven. Die zelfreflectie zien als een middel om te gaan excelleren in hun werk. Waarvan leerlingen later zeggen: ik heb het aan die leraar te danken dat….”

 

 2013-09-27 09.22.39

 

 

Leermeesters:

 

Meester Dikkeboer…..

Die mij bij het afzwemmen achterin de rij zag staan bibberen omdat ik de 7 meter onderwater vaak niet haalde en mij toen pontificaal vooraan zette. Ik moest als eerste… Maar ik haalde het (maar nét!) en ik was er vanaf! De rest van de rij dacht: ”ach, als het háár lukt, dan lukt het ons ook!”

Van meester Dikkeboer heb ik geleerd maar meteen door de zure appel heen te bijten en daarna te ontdekken dat het allemaal best meevalt.

 

Meester Groen….

Die altijd leuke ideeën had en creatieve invallen. Die mij inzette als “Razende reporter” bij een evenement, waardoor ik het ontdekte hoe leuk ik het vond om met communicatie bezig te zijn!

Die, als ik me verstopte achter mijn lange haar dat voor mijn gezicht viel, mij altijd uitnodigde om mezelf te laten zien: ”kom, Janneke, doe de gordijntjes maar eens open!”

 

Wijnand Mees….

Die zo boeiend kon vertellen dat het eigenlijk helemaal niet uitmaakte over welk vak hij les gaf. Je voelde gewoon hoe interessant de wereld was en dat alles met elkaar verband had. Mijn interesse voor geschiedenis, kunst en cultuur ontwaakte….