Communicatietrainingen

“To be human is to be in relationship”                    Desmond Tutu        

 

Communicatietraining

Theorie over communicatie wordt steeds afgewisseld met oefenen d. m. v. rollenspel. Algemene principes van communicatie: Zenden- ontvangen /ruis. Waarnemen, reageren op non-verbale signalen. Open en gesloten vragen. Goed contact maken met en inleven in de doelgroep bevordert de communicatie.  Luisteren/ Samenvatten/ Doorvragen.

De trainingen worden op vraag op maat aangeboden.

 

 Moeilijke gesprekken met ouders

Hoe voer je een moeilijk gesprek met ouders? Hoe geef je ruimte maar behoud je de regie? Do’s and dont’s. Theorie en technieken zoals De Roos van Leary, oefenen met luisteren samenvatten, doorvragen, het belang van non-verbale communicatie komen aan bod. Er wordt geoefend met het voeren van gesprekken met dominante ouders en slechtnieuwsgesprekken.

 

10 minuten is te weinig!?

Hoe voer je een 10- minutengesprek? Voorbereiden en ordenen, ruimte voor ouders. Afronden van het gesprek, vastlegging van de afspraken.

 

Ouderavonden

Hoe organiseer je een ouderavond? Voorbereiding, opbouw. Hoe maak je het interactief? Presentatievaardigheden. Valkuilen en succesfactoren.