Interim management

Interim management

Als interim-directeur houd ik mij bezig  met het inzetten van duurzame processen. Je kunt mij vooral goed inzetten op het gebied van onderwijsinhoud, projecten, communicatieve processen, teamvorming en sfeer in de school.

Ik ben sterk in het verbinden en motiveren van mensen. Het opbouwen van een gezamenlijk visie en die kunnen uitdragen is van groot belang in een school. Dat geeft je school gezicht en identiteit. Het loont de moeite om samen met een team van leerkrachten te zoeken naar wat je inspireert in je vak en daarin ook een gezamenlijkheid te ontwikkelen. Ik werk graag vanuit een duidelijke opdracht en een kader, maar start dan vanaf de werkvloer met het inzetten van de veranderingen. Vanuit de werkpraktijk van de leerkrachten bouwen we aan een energieke, ondernemende en enthousiaste schoolgemeenschap waarin ook leerlingen en ouders een duidelijke plek hebben.

Ik hanteer redelijke tarieven: dat maakt het de klant mogelijk mij wat langer in te zetten om tot duurzame verandering te komen, waarbij draagvlak wordt gecreëerd zodat de ingezette veranderingen na mijn vertrek voortgang vinden.