Over mij

copy-Janneke_small.jpg

Ontwikkeling

Ik ben enthousiast voor ontwikkeling. Ik wil daarvoor voorwaardenscheppend zijn. “Een leven lang leren” is mijn motto. Een optimale talentontwikkeling van leerlingen en leerkrachten is wat ik beoog.

Leren met hoofd, hart en handen

In het onderwijs vind ik enerzijds de vaardigheden zoals taal en rekenen van groot belang, maar anderzijds voldoende ruimte voor persoonlijke ontwikkeling van kinderen en hun eigen capaciteiten. Vanuit mijn vrijeschoolachtergrond geloof ik in werken met hoofd, hart en handen.

Duurzaam leren

Duurzaam leren heeft mijn warme belangstelling, omdat ik ervan overtuigd ben dat kinderen moeten worden voorbereid op de toekomst, niet op het verleden. Dat betekent dat je als leerkracht vooral goed moet waarnemen wat er nodig is . De kinderen van nu hebben later waarschijnlijk andere vaardigheden nodig dan wij nu denken.

Verbondenheid

Het is van belang dat er in het onderwijs verbinding is. Verbinding met jezelf, verbinding met de ander, verbinding met de wereld om je heen, verbinding met de tijd waarin je leeft. Daarom is het belangrijk om een zekere mate van vrijheid te mogen hebben als leerkracht om vanuit die verbondenheid te kunnen inspelen op je groep.

Werkervaring

2012                    Interim directeur De Johannesschool, Tiel
2006- 2011          Werkzaam als directeur op basisschool de Berkel, Zutphen
2004- 2006          Werkzaam als directeur op de Vrijeschool Utrecht
2003                    Coaching studenten Theo Thijssen academie te Utrecht
2000-2004           Van der Torn, Training en Opleiding, eigen onderneming.

Trainingen op het gebied van communicatie, leidinggeven en motiveren (w.o leerstijlen van Kolb, Roos van Leary, Levensfasen van Lievegoed, Situationeel Begeleiden, motiveren, coachen, het efficiënt voeren van werkoverleg, presenteren en het voeren van functioneringsgesprekken).

Tevens trainingen communicatie en samenwerken in teams met behulp van Meyers Briggs Type Indicator (MBTI)
Getraind bij ING, Nationale Nederlanden, Nederlands Bakkerij Centrum en DHL

1993- 2000          Groepsleerkracht op de Vrije School te Utrecht
1992- 1993          Reisleidster bij Sindbad Tours en Krasreizen (kunstreizen Spanje, Italie, Turkije)

1984- 1988          Groepsleerkracht op de Vrije School te Zwolle

 

Opleidingen

2012                 Cursus Neuro Linguïstisch Programmeren (NLP)
2010-2011        De Juiste Maat, persoonlijk leiderschap bij het ITIP
2004- 2006       Schoolleidersopleiding bij Octaaf, Windesheim, diploma 2006
2003                 Opleiding en certificering Meyers Briggs Type Indicator  (MBTI)
2000                 Training Persoonlijke Effectiviteit
1988- 1992       Doctoraalstudie Kunstgeschiedenis aan de Universiteit van  Utrecht.                          Specialisatie: oude Geschiedenis en Antieke Cultuur, doctoraalbul 1992
1981- 1984       Vrije Pedagogische Academie te Zeist, diploma 1984

Janneke van der Torn

 

 links: 

www.veelgoeds.org

www.het kind.org