Opzet Training Leerkracht Vitaal

De trainingsopzet

In deze training leer je dat jijzelf degene bent die iets moet veranderen in je werkwijze of in jezelf om met meer energie voor de klas te staan. Neem de regie over je energie!

Je oefent met het veranderen van je denkpatronen en gaat je werk eens anders organiseren. Je zoekt naar dat wat jou belemmert om vitaal in je werk te staan.

Dag 1     Vitaliteit: energiebronnen en energieslurpers

Hoe voel je je in je lijf? (ontspanningsoefening/lichaamswerk:
Wat inspireert je in je werk?
Theorie over stress en wat kun je eraan doen?
Arbeidsvreugde. De zeven factoren bekijken: hoe zit dat in jouw werk? Welke gebieden behoeven aandacht?
Inschatten grootste energie gevers en energie slurpers: top 5 maken
Geef ruimte aan je inspiratiebron! Waar ga je beginnen?

dag 2     Timemanagement
Werkdruk: hoe kun je je werk/privé  beter organiseren?
Planning, voor- en nabereiding  Hoe doe je dat?  Hoeveel tijd besteed je eraan? Waar doe je het (school/thuis?) gefocust?
Email, telefoon en bereikbaarheid, beschikbaarheid
Oudercontacten, hoe doe je dat effectief
Formuleer een speerpunt wat je wilt verbeteren en schrijf hiervoor een plan(netje) Toets dit met een andere deelnemer: wat zijn valkuilen, welke hulp heb je erbij nodig? Heb je een maatje?

dag 3     Geïnspireerd aan het werk!

Wat doe je met hart en ziel?
Presentatie van een moment of periode in je werk dat je persoonlijk meesterschap ervoer.
Theorie en – onderlinge uitwisseling over meesterschap
Universele feedback op de volgende stap in je meesterschap
In welke komende situatie ga je je meesterschap inzetten en welke oude overtuiging(en) vragen daartoe om transformatie?

dag 4         Ritme in jaar, maand, week en dag

Jaarritme (is er een goede jaarplanning, weet je de drukke plekken in het jaar en ben je erop voorbereid? Is vakantie vakantie?)
Maandritme (voorbereiding voor een wat langere periode) weekritme, kwaliteiten van de dagen.
Hoe begin je de dag?
Ritme in de dag:  in-en uitademing
Pauzes wat doe je dan? Eten, ontspannen, Afsluiting werkdag
Wat dien je te veranderen in de jaar/week dagritme om een beter evenwicht te creëren?

dag 5          Voorkeuren en energie:  doe ik waar ik goed in ben?

Theorie over MBTI, de test maken en je eigen type bepalen. Hoe organiseer jij je werk bij voorkeur. Wat betekent dit voor jouw communicatie en samenwerking? Zicht krijgen op hoe dat in jouw team op school werkt.
Wat betekent dit voor je werk? Kernkwaliteiten
Welke taken heb ik in de school?
Hoeveel tijd besteed ik eraan?

dag       6 Het maken van een actieplan

Wat zijn mijn belangrijkste inzichten? In tweetallen formuleren en elkaar hierop bevragen. Welke stappen moet ik gaan nemen? Actieplan opstellen en aansluiten bij functioneringsgesprek.
Presenteren van het plan en feedback andere deelnemers
Hoe ga ik dit borgen? Wie helpt mij hierbij? Wat heb  ik nog nodig aan ”instrumenten”
Leidinggevende betrekken: hoe ga ik dat doen?

Door middel van veel oefenen en het in de praktijk brengen van de verworven inzichten en krijgen deze handen en voeten. Door de groep en door een vast maatje wordt er gereflecteerd op de resultaten.

 

tumblr_m4o0t1HQlE1qz9ubco1_500